Multi-zintuiglijk online shoppen

Subtheme
Body

Ook bij online shopping is het belangrijk om aandacht te geven aan de nood aan multi-zintuiglijke waarnemingen van de consument. Zorg voor voldoende nuttige informatie met de nodige visuele aanvulling. Speel in op de nood aan tactiele informatie door zo goed mogelijk aspecten als zachtheid, contacttemperatuur en dergelijke te beschrijven.

Multi-zintuiglijke online productevaluaties kunnen extreem belangrijk worden tijdens deze tijden van hevige concurrentiestrijd waar producten vaak weinig verschillen op vlak van basiseigenschappen.

Source
Balaji, Raghavan, & Jha, 2011; Jin, 2011; Jahng, et al, 2007; Spence & Gallace, 2011 
Theme