Verwelkomend personeel

Body

Een klantgerichte aanpak werpt zijn vruchten af. Door een persoonlijke aanspreking van het personeel bij het binnenkomen geef je aan dat de bezoeker welkom is. Het personeel dient een proactieve houding aan te nemen waarbij deze niet opdringerig is. Door oprechte vriendelijkheid, hulpvaardigheid én productkennis zorg je ervoor dat de consument zich veilig voelt en een positieve ervaring overhoudt aan het winkelen. 

Source
Hwang & Chi, 2005; Kulkarni, 2013

Pas op voor overprikkeling!

Body

Hoewel het inzetten op alle zintuigen van de consument een sterkte is op vlak van aangename winkelbeleving, schuilt hier ook het gevaar om te overpikkelen en de consument zo bloot te stellen aan te veel informatie zoals te veel teksten, verwijzingen, te sterke geuren, te veel producten... Probeer een goed evenwicht te vinden en stimuli in een juiste verhouding te plaatsen, passend in het concept.

Source
Retail Design Lab, 2017
Theme

Kleur als eyecatcher

Subtheme
Body

Een specifiek productassortiment in de kijker zetten doe je door deze te plaatsen in een display in een felle warme kleur die bij de consument in het oog springt waardoor hij ook letterlijk aangetrokken wordt tot de display. In deze specifieke retail context werken felle warme kleuren zoals rood vooral activerend, animerend en dynamisch terwijl tinten geel eerder de consument op intellectueel vlak stimuleren. Witte tinten bijvoorbeeld werken in deze context daarentegen eerder afstandelijk.

Source
Bellizzi, Crowley & Hasty, 1983
Theme

Kunstlicht: de juiste lichtkeuze is een kunst

Subtheme
Body

Licht met hoge lichtwaardes in een winkelinterieur resulteren in een minder gezellige sfeer maar feller licht zorgt er wel voor dat de ruimte en producten intenser waargenomen worden, dit in tegenstelling tot een interieur met minder fel licht dat hierdoor sneller als minder dynamisch en meer afstandelijk wordt aanzien. 

Source
Custers, 2008; Summers & Hébert, 2001
Theme

Accentverlichting doet je product stralen

Subtheme
Body

Om consumenten specifiek tot een product aan te trekken kiest met best voor accentverlichting, in een warm-witte kleur, die gericht wordt op de desbetreffende productgroep. Hierbij wek je een positief gevoel op bij de consument, tevens door de associatie met de stijging van de ervaren gezelligheid, levendigheid en dalende spanning. Door licht toe te voegen aan een display waarin producten uitgestald worden zullen consumenten er meer tijd bij spenderen, meer producten aanraken en ook werkelijk vastnemen. Een hoger lichtniveau op de display leidt tot een gevoel van enthousiasme en plezier waardoor je het toenaderingsgedrag van de consument ook doet stijgen.

Source
Summers & Hébert, 2001; Quartier, Vanrie & Van Cleempoel, 2014
Theme

Kleur je winkelinterieur!

Subtheme
Body

Door het gebruik van kleur in een winkelinterieur kan het consumentengedrag gestuurd worden. Kleur kan zowel het winkel- en productimago als de sfeer in de winkel bepalen. Zo zorgen koude kleuren (ten opzichte van warme kleuren) in modewinkels voor hogere koopintenties, voor betere evaluaties én stimuleren ze de intentie om terug te komen. 

Source
Bellizzi, Crowley & Hasty, 1983; Babin, Hardesty & Suter, 2003
Theme

Geur & muziektempo

Subtheme
Body

Zoals in richtlijn 22 aangehaald wordt is het belangrijk samenhang te voorzien tussen geur en muziek in de winkel in termen van hun opwindende kwaliteiten. Door de verschillende omgevingssignalen met elkaar te laten matchen zal de consument meer toenadering, impulsief koopgedrag en tevredenheid tonen. Zo wordt er best een minder opwindende geur, zoals lavendel, verstuift in combinatie met een laag muziektempo om betere beoordelingen te krijgen dan in combinatie met opwindende muziek. Speel opwindende muziek met een hoog tempo in combinatie met de verstuiving van een opwindende geur, zoals pompelmoes, om eerder een positief effect te creëren op het toenaderingsgedrag van de consument dan bij het verstuiven van lavendel.

Source
Mattila & Wirtz, 2001
Theme

Geur & muziekvolume

Subtheme
Body

Geef aandacht aan de combinatie van geur en muziek, waarbij specifiek het volume van de muziek in een winkel belangrijk is. Til het gevoel van plezier en tevredenheid tot een hoger niveau door een geschikte combinatie van geur en muziek toe te passen in de winkel, ook de gespendeerde tijd en uitgave worden hierdoor positief beïnvloed. Luide muziek gecombineerd met een aroma kunnen de duur van een bezoek doen verlengen, onafhankelijke van de mood van de consument. Indien passend in het thema: verstuif een vrouwelijke geur zoals vanille en speel luide muziek om vrouwen tussen 14 en 25 jaar oud aan te spreken.

Source
Morrison, Gan, Dubelaar & Oppewal, 2011
Theme

Inspelen op leeftijd en geslacht

Subtheme
Body

Door op een vrouwenafdeling achtergrondmuziek te spelen zijn de consumenten meer geneigd om een aankoop te doen en meer geld uit te geven dan bij muziek die eerder op de voorgrond treedt. Om in te spelen op de koopintentie op de mannenafdeling pas je best het omgekeerde effect toe. Daarnaast heeft, op de vrouwenafdeling, het afspelen van muziek op de achtergrond een positieve invloed op de perceptie van vriendelijkheid, elegantie en verfijning.

Consumenten op een mannenafdeling beschouwen dan weer de winkel als minder duur en ruimtelijker wanneer er muziek op de voorgrond treedt, in vergelijking met muziek op de achtergrond.

Speel in op het koopgedrag, uitgave en spenderen van tijd in de winkel van oudere consumenten door voornamelijk achtergrondmuziek te gebruiken. Bij jongeren kan er positief ingespeeld worden op het gedrag door muziek op de voorgrond te brengen.

Source
Yalch & Spangenberg, 1993
Theme