Natuurlijk textiel!

Overvliet, Karana, & Soto-Franco, 2016

Over het algemeen gaat onze voorkeur naar natuurlijke materialen wanneer we ermee in contact (moeten) komen (bv. textiel dat we dagelijks op ons lichaam dragen). Daarom willen we dat textiel natuurlijk aanvoelt. Maar ook paskamergordijnen, zitelementen, ed. in een winkel zijn plekken waar je in contact komt met textiel. De drie aspecten die maken dat je textiel als natuurlijk zal percipiëren, zijn: de aard van de vezel (naturel/synthetisch/gemixt), de manier waarop mensen in contact komen met het textiel (enkel aanraken, enkel bekijken, beiden) en de garen kwaliteit (fijn vs dik). De resultaten uit deze studie gaven aan dat de pure wol en pure katoen als meest natuurlijk werden gepercipieerd. In totaal werden 44 stukken textiel gebruikt in deze studie: wol, katoen, acryl en polypropyleen, ofwel in de pure vorm verwerkt ofwel per twee gemixt. 

Polypropyleen kwam uit de test als minst natuurlijk materiaal, ook in de stalen waarbij het polypropyleen gemixt was met een ander staal. Wanneer acryl met een van de twee natuurlijkere stoffen (katoen, wol) werd gemixt bleef de gepercipieerde natuurlijkheid overeind. Acryl zou daarom kunnen fungeren als vervanger van natuurlijkere materialen en/of zou geen afbreuk doen aan natuurlijkere materialen wanneer het eraan zou worden toegevoegd. 

Warmte doet je meer betalen!

Body

In een warmere ruimte (26°C) zijn mensen bereid om meer te betalen voor producten dan in een koudere ruimte (18°C). Dit kan toegepast worden bij zowel functionele producten (batterijen, douchegel,..) als bij producten om van te genieten (kop koffie, massage, CD met favoriete muziek,…). Het fysieke warmtegevoel kan emotionele warmte activeren in ons lichaam waardoor we positievere gevoelens ervaren en ook onze waardering en beoordeling voor producten doet toenemen.

Source
Zwebner, Lee & Goldenberg, 2014
Theme

Tactiele voorkeur van je doelgroep?

Body

Hoe meer informatie beschikbaar is over de (tactiele) voorkeuren van je doelgroep, hoe vollediger ontwerpers materialen kunnen inzetten die inspelen op de zintuigen, waardoor ze effectiever zijn in het opwekken van emoties bij je doelpubliek. Afwegen en strategische (doelgroep) keuzes maken, zijn daarom al van belang bij selectie in het ontwerpproces.

Source
Etzi, Spence & Gallace, 2014
Theme

Gevoelstemperatuur vs. emoties?

Williams & Bargh, 2008

Embodiment theoretici (wetenschappers die onderzoek verrichten naar de associaties tussen lichamelijke en mentale reacties) onderzochten hoe objecten en ervaringen die dezelfde affectieve reacties teweegbrengen, gelinkt worden in ons geheugen. Zo zal het gevoel dat je krijgt bij het nemen van een warm bad of wanneer je een warme kop koffie vasthoudt herinneringen activeren die je een warm gevoel gaven, zoals het gevoel van vertrouwen, zorg of welbehagen. Neurobiologen stellen dat een duidelijke link bestaat tussen het gewaarworden van een gevoelstemperatuur (door letterlijk iets aan te raken) en het gewaarworden van emoties en gevoelens van psychologische warmte en vertrouwen. In de studie werd iemand als warmer gepercipieerd wanneer de deelnemers van de studie even een warme kop koffie moesten vasthouden dan wanneer ze (even) een kop ijskoffie in de handen hadden. De korte gewaarwording van warm of koud beïnvloedde de beoordelingen van de deelnemers over de persoonlijkheid van anderen.

Wat als je enkel kan voelen?

Zampini, Guest, & Spence, 2003; Etzi, Spence, & Gallace, 2014

Wanneer je gehoor en zicht worden geblokkeerd en je alleen maar kan voelen, worden gladdere texturen (in de studies werden satijn en zilverpapier getest) als aangenamer geëvalueerd dan ruwere texturen (in de studies werden schuurpapier en schuursponsjes getest), die als minder aangenaam worden gescoord. Vooral wanneer de materialen over iemands voorarm werden gewreven, werden de verschillen in aanvoelen nog duidelijker dan wanneer je de materialen zelf kon aanraken. Waar onze handen de tastzin actief gebruiken om voorwerpen letterlijk af te tasten en zo het voorwerp te ‘herkennen’, zorgen de fijne haartjes op de armen ervoor dat de tastzin passief in werking wordt gesteld wat voor emotionele informatie over het voorwerp zorgt. In de praktijk kan dit inzicht gebruikt worden bij het ontwerpen van een toonbank of kassameubel: omdat de klant meestal met de armen op het meubel leunt, moet het materiaal van het meubel aangenaam voelen. Ruwere, onafgewerkte, prikkende of stekelige materialen worden hier best vermeden. 

Hout interpreteren

Body

Bij het beoordelen van stalen hout en composiethout blijkt dat zowel in onze tactiele perceptie (wat we kunnen afleiden van het oppervlak) als in onze kennis (welke woorden we met de materialen associëren) interpretaties gegeven worden. Afhankelijk van wat je met je ontwerp wil uitstralen, kan je kiezen voor een bepaald soort hout. Voor een look en feel die heel natuurlijk aandoet, kan je bijvoorbeeld elk type massief hout gebruiken. Massief hout wordt ook geprefereerd wanneer een milieuvriendelijk uitstraling wordt gewenst. Bij een moderne look past eikenhout het best. Dennenhout roept dan eerder authenticiteit op en geeft een verouderde look. Hout op zich geniet de voorkeur voor objecten die vaak worden aangeraakt zoals meubels en schrijnwerk. 

Source
Lindberg, Roos, Kihlstedt & Lindström, 2013
Theme

Onveilig koud

Body

Ons gevoel voor veiligheid en comfort kan naast het materiaal op zich ook afhangen van de gevoelstemperatuur van die materialen. De aanraking met materialen die op een lagere temperatuur worden gehouden of een lage temperatuur hebben (in deze studie wordt met ‘laag’  5°C bedoeld) geeft ons een ongemakkelijk en onaangenaam gevoel.

Source
Sakuragawa, Kaneko, & Miyazaki, 2008
Theme

Hout doet leven!

Body

Contact met hout zorgt voor een gevoel van veiligheid en comfort en geeft een ruwe/natuurlijke look. Zowel het aanwezig zijn van hout in een ruimte als het aanraken van houten oppervlaktes heeft een positieve invloed op ons systeem. Een ruimte die als natuurlijk gepercipieerd wordt, kan in vele gevallen ook fysiologische stress verminderen. Hout wordt daarom ook geassocieerd met algemeen welbevinden en met het verhogen van de levenskwaliteit.

Source
Sakuragawa, Kaneko, & Miyazaki, 2008; Jiménez, Dunkl, Eibel, Denk, Grote, Kelz & Moser, 2016
Theme

Bewust of per ongeluk koud?

Body

Het zicht speelt – naast de tast - een grote rol in het beoordelen van een materiaal. Zo zal een metaal als kouder gepercipieerd worden wanneer je het materiaal bewust bekijkt dan wanneer je een metaal per ongeluk aanraakt.

Source
Wongsriruksa, Howes, Conree & Miodownik, 2012
Theme

Kijk eens hoe het voelt!

Body

Hoe een materiaal er uitziet, beïnvloedt onze perceptie over hoe het materiaal aanvoelt. Vooroordelen en verwachtingen ten opzichte van bepaalde materialen zullen daarom steeds een rol spelen bij het evalueren ervan. 

Source
Wongsriruksa, Howes, Conree & Miodownik, 2012
Theme