Haptisch is praktisch

Peck & Childers, 2003

De onderzoekers geven aan dat haptische informatie, oftewel informatie die de consument verkrijgt door het product met zijn handen aan te raken, belangrijk is bij de evaluatie van producten die verschilt in materiële eigenschappen zoals textuur, hardheid, temperatuur en gewicht. De aanwezigheid van haptische informatie verschilt over producten, consumenten en situaties. De belemmering van het aanraken van producten, bijvoorbeeld door een vitrine of uitstalkast, kan het aanwenden van haptische informatie verhinderen waarbij het vertrouwen in de productevaluatie afneemt én de frustraties bij consumenten die wel graag producten aanraken, toenemen. In het geval dat er producten niet kunnen aangeraakt worden of (tijdelijk) niet meer beschikbaar zijn kan men met concrete haptische beschrijvingen en afbeeldingen sommige ontbrekende haptische informatie gedeeltelijk vervangen. Bij belemmering van het aanraken van producten kan een visueel signaal of een afbeelding van het product, voor consumenten die weinig nood hebben aan het aanraken van producten, de gewenste productinformatie compenseren. Bij de consument die meer nood heeft aan het aanraken van producten kan dit maar gedeeltelijk het gebrek compenseren. Een beschrijving van functionele haptische productinformatie (i.e. productinformatie rond textuur, hardheid, gewicht en temperatuur) kan voor consumenten met veel nood aan aanraken van producten compenseren, maar dat is niet het geval wanneer het gaat om zogenaamde hedonistische haptische productinformatie (i.e. de zachtheid, de gevoelswarmte). Zo is het mogelijk om het gewicht en de afmetingen van een product heel correct te beschrijven terwijl het veel moeilijker en subjectiever is om de zachtheid van het product goed over te brengen.

Ook wanneer men aan digitale verkoopskanalen denkt kan een beschrijving van dergelijke haptische informatie een duidelijke meerwaarde bieden.

Peck, J., & Childers, T. L. (2003). Individual differences in haptic information processing: The “need for touch” scale. The Journal of Consumer Research, 30(3), 430–442.