Ecodesign wheel

LiDS ecodesign strategiëen   

Verschillende stappen kunnen leiden tot een meer duurzame winkelinrichting.  Het streefdoel en de uitdaging als ontwerper zijn uiteraard om meer ecologische meubels en vloer-, wand- en plafondafwerkingen te ontwerpen zonder afbreuk te doen aan de visuele en sensorische kwaliteiten ervan. In het LiDS wheel komen 8 ecodesignstrategieën aan bod. Binnen deze strategieën passen een hele reeks ecodesignrichtlijnen die je via het wheel of hieronder terug kan vinden.

 

Optimalisatie functie-invulling

Ontwikkeling van nieuwe concepten
Wat is de hoofdfunctie van de winkelinrichting of het winkelmeubel en vervult het deze functie effectief en optimaal? Het doel is maximale waarde te ontwikkelen voor de eindgebruiker en andere stakeholders. Nieuwe businessmodellen ontwikkelen (bv. waarbij (her)gebruik van de winkelinrichting centraal staat in plaats van bezit) kan hier deel van uitmaken. 

Ontdek onze richtlijnen

Grondstoffen

Materiaalefficiëntie

materiaalefficientie

Zet materialen slim in
Hoe kunnen we het winkelconcept en de winkelinrichting slimmer ontwerpen en opbouwen, met minder materiaal en met minder materiaalsoorten?

Ontdek onze richtlijnen

Grondstoffen

Duurzame materiaalselectie

duurzame materiaalselectie

Selecteer materialen met een lage impact
Welke materialen zijn naast functioneel en economisch ook ecologisch het meest geschikt voor een winkelinrichting? Welke materialen kunnen vervangen worden en welke alternatieven komen in aanmerking? welke schadelijke stoffen en additieven zijn te mijden?

Ontdek onze richtlijnen

Productie

Proces- & energie-effciëntie

proces en energie-efficientie

Optimalisatie van de productietechniek
Tijdens de productie van materialen is een bepaalde hoeveelheid energie en (basis)materialen nodig, waaraan een milieu-impact gelinkt is. Hoe kunnen we de gebruikte energie en grondstoffen tijdens de productie en installatie minimaliseren?

Ontdek onze richtlijnen

Distributie

Optimalisatie van opslag, transport & verpakking

optimalisatie van opslag - transport - verpakking

Welke ontwerpingrepen zijn mogelijk aan de winkelinrichting, de diverse meubels en eventuele verpakkingen om de ecologische impact van opslag en transport, zowel voor als na gebruik, te minimaliseren? Welke ontwerpingrepen kunnen de levering, plaatsing en inzameling optimaliseren?

Ontdek onze richtlijnen

Gebruik

Levensduuroptimalisatie

levensduur optimalisatie

Focus op hergebruik
Hoe kunnen we de levensduur van de winkelinrichting optimaliseren? In de eerste plaats wordt hierbij gedoeld op integraal hergebruik, omdat hierbij het minste waarde van de oorspronkelijke inrichting verloren gaat. Bovendien zijn onderhoud, reparatie of renovatie vaak gunstiger vanuit energetisch (en economisch) oogpunt. Indien integraal hergebruik niet mogelijk is, is hergebruik van subassemblages/halffabrikaten/plaatmaterialen/meubelbeslag te verkiezen boven recyclage van de grondstoffen.

Ontdek onze richtlijnen

Gebruik

Proces- en energie-efficiëntie

proces en energie-efficientie

Beperken van de impact tijdens de gebruiksfase
Ook tijdens het gebruik van de winkelinrichting zijn een bepaalde hoeveelheid energie en (basis)materialen nodig voor het comfort (bvb. verwarming/koeling), de schoonmaak, het onderhoud of herstellingen. Hoe kunnen we de materialen optimaliseren, zodanig dat we de milieu-impact tijdens de gebruiksfase maximaal beperken?

Ontdek onze richtlijnen

End-of-life

Optimalisatie einde levensduur

optimalisatie einde levensduur

Welke ontwerpingrepen kunnen bijdragen tot een vlottere inzameling, materiaalidentificatie, ontmanteling, hergebruik, recyclage,…? De prioriteit van deze strategieën dient in overweging genomen te worden in functie van de potentiële impact van de verbetering, evenals het waardebehoud en het aldus nastreven van zo kort mogelijke kringlopen met een zo lang mogelijke levensduur. 

Ontdek onze richtlijnen