Doordacht beslissen

Turley & Milliman, 2000

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat consumenten tot een bepaald gedrag geleid kunnen worden door de sfeer en het interieur van een winkel. De tijden dat grote retailers casual beslissingen namen betreft winkellayout en design zijn ondertussen wel gepasseerd. Toch zijn er nog veel kleine en middelgrote retailers die dit wel nog doen. Deze retailers zouden meer gevormd moeten worden, en ondersteund moeten worden in het maken van die beslissingen. De uitdaging ligt bij het feit dat reacties op winkelomgevingen niet universeel zijn. Verschillende categorieën van consumenten blijken anders te reageren op dezelfde prikkels in winkelomgevingen. Daarom is het zo belangrijk om een winkel te vormen met een specifieke doelgroep in gedachten. Dit betekent dat kleine zelfstandige, waarschijnlijk door hun specifiekere doelgroep en klanten, gemakkelijker meer eenduidig gedrag kunnen sturen.

Turley, L. W. & Milliman, E. (2000), Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the Experimental Evidence. Journal of Business Research 49, 193–211