Hoe werkt het?

Deze tool is gebaseerd op onderzoek naar 3 verschillende materiaal-aspecten: sensorische en semiotische kenmerken, en de ecologische kost van een materiaal. De tool kan daarom op verschillende manieren gebruikt worden.

Je kan enerzijds zoeken naar een materiaal op basis van sensorische en semiotische kenmerken, anderzijds kan je ook ontdekken binnen een bepaalde uitstraling (look) welke materialen duurzaam zijn of minder duurzaam zijn. Welke selectiemethode je ook kiest, je krijgt altijd info over: de ecologische kost van een materiaal binnen een bepaalde toepassing (vloer, wand, plafond); enkele eco-designrichtlijnen om het materiaal duurzaam toe te passen; de sensorische en semiotische kenmerken die bij het materiaal horen en hoe je ook hierbinnen kunt spelen met een ontwerp. Je kan daarnaast ook eender welk materiaal met een ander materiaal vergelijken om zo inzicht te krijgen in hoe de materialen gepercipieerd worden en hoe groot hun ecologische voetafdruk is.

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op het afnemen van de PSE-scan (extended versie) door 20 personen van elk van de 50 gearchiveerde materiaalstalen. De ecologische kost is berekend via de LCA-methode (Life-cycle-analasis) specifiek berekend op een typische levensduur van een winkelinterieur, dat tegenwoordig rond de 7 jaar ligt.