Retail design index

Een gids doorheen vakterminologie

Retail designers, marketeers en consultants (en ook wel wij als academici) kennen hun weg goed in vakterminologie, maar deze, vaak Engelse termen, zijn niet altijd gekend door het brede publiek van ondernemers. Met deze termenwijzer willen we jou bekend maken met deze termen omdat het tijdens het ontwerpproces nodig is te weten dat iedereen over hetzelfde spreekt. Ook in onze tools zitten deze termen verweven.   

Arousal

Mate van opwinding, prikkeling

Audit

Onderzoek met systematische aanpak (o.b.v. vooraf gedefiniëerde criteria) om uiteindelijk advies op maat te kunnen formuleren en zo iets (hier: een winkelconcept) beter te doen functioneren. Dit gebeurt vaak door een extern/neutraal persoon.

Best Practices

De beste voorbeelden uit het vak.

Branding

Letterlijk: brandmerken als teken van kwaliteit. Branding gebeurt via een anonieme of fictieve verzender en omvat alle activiteiten die een organisatie onderneemt om zijn merken en producten bekend te maken bij de consument.

Coherentie

Dit gaat over de samenhang van verschillende onderdelen (bv. het geheel van de producten met de winkel, met het personeel, met de communicatie, met de look & feel van de winkel, etc),

 

Concept Store

Een winkel waar niet alleen het verkopen van producten centraal staat. De inrichting en het assortiment van de wnkel zijn afgestemd op een centraal thema of een bepaalde lifestyle.

 

Congruentie

De mate van overeenstemming tussen stimuli gebruikt om het winkelconcept vorm te geven.

Consistentie

Iets stelselmatig, nauwgezet doorvoeren tot in elk detail.

consumentengetrouwheid | consumer loyalty

Ontstaat wanneer een consument regelmatig bij een specifieke retailer winkelt, deze vertrouwt en verkiest boven anderen.

Consumentenperspectief

De retailer hoort vanuit het opzicht van de consument te denken en zo de wensen van de consument te verwerken in zijn winkelconcept.

 

Crossmodale Zintuiglijke Prikkels

De onderlinge samenwerking van onze zintuigen. Het prikkelen van één zintuig kan een verwachting creëren bij een ander zintuig

Cross Channel

Hier ziet de consument meerdere kanalen met één en dezelfde uitstraling en kan men aan de ‘voorkant’ voor een bepaald koopkanaal kiezen en vervolgens via een ander kanaal communiceren en geleverd krijgen. Voorbeeld: online bestellen, in de winkel afhalen, service via call center, etc.

Cross-Selling

Omzetverhogende verkooptechniek door het bij de aankoop van een product of dienst aanbieden van aanvullende of ondersteunende producten of diensten.

Design Brief

Een onderdeel van de eerste fase van het ontwerpproces bedoeld om ontwerper en klant op dezelfde golflengte te stellen vooraleer er overgegaan wordt naar de volgende fases
(analyses, concept, ontwerp, etc.)

E-Commerce

Een alternatief online verkoopkanaal voor fysieke winkelpunten. Het duidt op alle transacties die digitaal afgesloten worden: producten aankopen, online betalingen, etc.

Eyecatcher

Aan de hand van point of sale materiaal, interieurelementen, verlichting, etc. de aandacht trekken.

Eyetracking

Onderzoeksmethode aan de hand van een bril waarbij de oogfixatie gemeten wordt. Zo bestaat er de mogelijkheid om de oogbewegingen van een consument te volgen.

Experience Economy

Relatief ‘nieuwe' soort economie waarbij de consument het winkelen als een beleving wilt ervaren.

Experience Design

Het creëren van een ervaring waarbij aspecten zoals perceptie, emotie en gedrag een cruciale rol in spelen. Beleving optimaliseren doe je bijvoorbeeld door het design van de winkel helemaal af te stemmen op de noden van de consumenten en hun verwachtingen van de merkwaarden en het concept.

Flow

De route waarop de meeste consumenten zich bewegen en verplaatsen in een winkel. De retailer kan de flow doorheen de winkel beïnvloeden door de plaatsing van populaire producten, zichtlijnen, signalisatie, vloerafwerking, verlichting, etc.

Focuspunt

Product of plaats in de winkel waarop een focus geplaatst wordt zodanig dat dit al van ver in het oog springt.

Free Flow Lay-Out

Winkel lay-out met een vrij patroon, die uitnodigt om rustig rond te wandelen en daarbij veel verrassings- en impulsmomenten biedt.

Funshoppen | Funshopping, Bedonic Shopping

Recreatief shoppen

 

Gamification

Het aanwenden van spelprincipes en speeltechnieken in een niet-spelcontext om menselijk gedrag op een positieve wijze te sturen.

Geurmarketing | Olfactory Marketing

Het verspreiden van geur in je winkel om de kwaliteit van je merk aan te sterken en zo invloed te creëren op het consumentengedrag.
 

Gevelbeeld | Storefront

Het totaalbeeld van de gevel van een fysieke winkel, inclusief de inkom, vensters, verlichting en constructies (zoals vlaggen, uithangbord, etc.)

High Speed Retail

Het inspelen op de vraag van de consument naar snellere service en minder lange wachttijden. Het omvat alles dat er toegepast wordt om de shopervaring van de consument vlotter en sneller te doen verlopen. Voorbeeld: drive-in, pop-up stores, mobiel betalen, ...

Huisstijl

De visuele identiteit van een organisatie, een bewust gekozen wijze van presentatie naar buiten toe.

Retail Identity, Store Identity

Combinatie van normen, waarden, karakter en persoonlijkheid van een winkelformule.

Impulsaankopen | Impulse Buyings

Ongeplande aankopen

In-store Greenery

Groenelementen zoals planten in de winkel.

Klantenreis | Customer Journey

De reis die de consument aflegt bij het opbouwen van een relatie met een merk/winkel waarbij hij in contact komt met allerlei touchpoints en verschillende ervaringen beleeft. TIjdens deze reis zoekt de consument via verschillende kanalen interactie met het merk/winkel, inclusief sociale media, online en fysieke verkooppunten.

Kleurtemperatuur

Dit slaat op verlichting en wordt uitgedrukt in Kelvin. De kleurtemperatuur geeft aan of een wit licht eerder warm is (lage kleurtemperatuur of Kelvin) of eerder koud is (hoge kleurtemperatuur of Kelvin).

Kleurweergave

Gaat over de kleurweergave van een lichtbron: de mate van correctheid van de weergave van kleuren door de lichtbron in vergelijking met de weergave in daglicht

M-Commerce | M-Commerce, Mobile Commerce

Winkelen dat gebeurt via een mobiel apparaat zoals een smartphone of een tablet, iets dat steeds meer toegepast wordt om in contact te komen met retailers. Retailers moeten er dus voor zorgen dat de consument een positieve m- commerce ervaring beleeft.

Tone of Voice

De stijl waarin je als retailer of merk communiceert met je doelgroep. Het toepassen van één vaste toon in teksten en andere communicatievormen maakt je als retailer/merk herkenbaar en is medebepalend voor het imago.

Materialisering | Materializing

Het inzetten van materialen om je concept te vertalen in de winkel.

Merkidentiteit | Brand Identity

Geeft aan wie je als retailer/merk bent, opgebouwd uit een specifieke combinatie van verschillende kernwaarden. De kernwaarden zijn de specifieke betekenisvolle elementen die gezamenlijk de merkidentiteit vormen. Deze specifieke combinatie van kernwaarden maakt het merk onderscheidend ten opzichte van andere merken.

Merkwaarden | Brand Values

Merkwaarden laten direct zien waaraan je te herkennen bent, wat onmiskenbaar van jouw is – wat je juist anders doet dan de rest.

Missie | Mission Statement

Wat je wilt toevoegen aan je markt, of bijdragen/betekenen voor je klant.

Multi Channel

Hier kan de consument kiezen voor een koopkanaal dat het beste bij hem past. Elk kanaal opereert los van de anderen en heeft z’n eigen prijzen, voorraad, contactmogelijkheden, etc. Voorbeeld: kopen in de winkel, bij klachten richt me zich terug naar de winkel.

Niche Retailing

De verkoop van enkel een heel specifiek marktsegment: de specialisatie in één type product (en eventueel gerelateerde producten).

Omnichannel

Hier kan de consument, binnen één aankoop, ieder kanaal naast en zelfs binnen het andere kanaal gebruiken. Met één beleving, één informatiebron, één prijsstelling, etc. Het betreft hier een transparant en geïntegreerd proces waar kanalen vlekkeloos in elkaar overlopen en die de klant als uitgangspunt hebben.

Pos(m) (Point of Sale Material)

Materiaal in je winkel zoals visuals, promotiomateriaal, productbeschrijvingen etc.

Prikkels | Stimuli

Een signaal/prikkel bedoeld om een persoon tot actie aan te zetten.

Retail Branding

Soort branding waarbij consumenten wel rechtstreeks in contact komen met de onderneming en/of het product waardoor het iets wordt dat verder gaat dan het product of de service zelf. Het is op die manier dat retailers betekenisvolle merken ontwikkelen waarbij men doelt op het creëren van een merkvoorkeur bij de consument.
 

Winkelontwerpen | Retail Design

Een creatieve en commerciele discipline dat expertise uit verschillende gebieden samenbrengt in een ontwerp en constructie van een winkelruimte.

Runshoppen | Runshopping, Functional Shopping

Het aankopen van noodzakelijke -en functionele producten.

Storytelling

Door verhalen te gebruiken in een winkelconcept kan je betekenis geven aan gebeurtenissen. Door als retailer een verhaal te delen met de consument, schept dat een band.

Showrooming

Het concept dat consumenten in fysieke winkels producten bekijken en uitproberen om het uiteindelijk achteraf online te gaan kopen. Reverse showrooming gebeurt wanneer consumenten eerst online opzoekingswerk doen om hun aankoop daarna in een fysieke winkel te doen. Terwijl deze concepten eerst aanzien werden als een bedreiging, kunnen retailers nu door omnichannel consistent te werk te gaan de klantenreis beïnvloeden.

 

Signalisatie | Signing

In-store communicatie uitingen en bewegwijzering doorheen de winkel.