Retail design index

Een gids doorheen vakterminologie

Retail designers, marketeers en consultants (en ook wel wij als academici) kennen hun weg goed in vakterminologie, maar deze, vaak Engelse termen, zijn niet altijd gekend door het brede publiek van ondernemers. Met deze termenwijzer willen we jou bekend maken met deze termen omdat het tijdens het ontwerpproces nodig is te weten dat iedereen over hetzelfde spreekt. Ook in onze tools zitten deze termen verweven.