Retail design proces

Het verloop van een holistisch retail design proces.

Een schematische voorstelling

Om meer inzicht te krijgen over hoe design agencies vandaag de dag een retail design project aanpakken, hebben we een tijdje geleden heel wat ontwerpbureaus in België, Nederland en Duitsland geïnterviewd. We vroegen onder meer naar hun werkwijze, de tools die ze gebruiken en de verschillende componenten die ze tijdens het proces onderzoeken. 'Het Retail Design Proces Model' geeft een overzicht over dit complex proces. Voor de leesbaarheid hebben we het proces lineair opgesteld, hoewel dat in realiteit meer organisch (en interactief) verloopt.

Deze versie van het model werd ondertussen hier al enkele jaren met jullie gedeeld. Het huidige klimaat (de consument die naar relevante ervaringen zoekt, en de pandemie) vraagt nu om een grondige analyse en herwerking van het model.

Als onderdeel van een nieuw doctoraatsonderzoek hebben we een verkennende studie uitgevoerd om te bepalen wat een 'waardevolle winkelervaring' is. Dit werd gedaan door middel van een eerste literatuurstudie die zowel academische als praktijkgerichte bronnen omvatte. Aangezien de literatuur over het onderwerp schaars blijft, werd de verzamelde kennis aangevuld met een veldonderzoek waarbij retailers, retaildesigners en klanten werd gevraagd naar hun visie over dit onderwerp. De bevindingen uit deze bevraging leidden tot de identificatie van de belangrijkste elementen die een 'waardevolle winkelervaring' vormen. Om dit te kunnen ontwerpen, zouden retaildesigners (en retailers) deze elementen idealiter samen moeten overwegen alvorens het winkelconcept te ontwikkelen, dus in de analysefase van het ontwerpproces.

De vorige versie van 'Het Retail Design Proces Model' werd daarom kritisch herbekeken en bijgewerkt om de belangrijkste geïdentificeerde elementen in de analysefase te integreren.

Retail design proces

Benieuwd naar het aangepast model? Download het hier!