Zintuigenmatrix

Deze matrix is een handige tool om te gebruiken tijdens het ontwerpproces van een winkelinterieur of de ontwikkeling van ideeën rond een nieuw winkelconcept.

Het is een design tool

De tool is zo opgebouwd dat hij ondersteunend is in het ontwerpproces. Vooraleer men begint te ontwerpen dienen eerst de merkwaardes van de retailer gekend te zijn, en meer specifiek de merkwaardes die hij wil uitstralen. Wanneer de horizontale balk is ingevuld kan men overgaan naar de vertaling van deze elementen naar zintuiglijke prikkels. Let er wel op dat het product ook een rol kan spelen in de beleving of een vertaling krijgen naar de zintuigen, denk bijvoorbeeld de verkoop van zeep of parfum die uit zichzelf al geur verspreiden maar waar ook voor kan gekozen worden om deze geur artificieel te versterken.  

5 zintuigen om na te gaan

Geur

Geluid

Zicht

Tast

Smaak

Hoe te gebruiken?

In een eerste fase dient er beslist te worden welke merkwaardes een vertaling krijgen in welke zintuiglijke prikkels. Om te komen tot een rijke beleving zou elk zintuig minimaal één maal geprikkeld dienen te worden (dus een uiting zijn van een merkwaarde), met uitzondering van smaak. Het kan zijn dat een prikkel een vertaling is van meerdere merkwaardes, ook omgekeerd, een merkwaarde kan vertaald worden in verschillende zintuigen. Let wel op voor overstimulatie! Zo is het niet nodig om deze prikkels heel aanwezig toe te voegen aan een ruimte. Geur kan bijvoorbeeld op een heel laag niveau verspreid worden, of kan zich zelfs beperken tot een geurkaars, als de context dat toelaat.