Verlichting in paskamers

Baumstarck & Park, 2010

De studie van Baumstarck & Park (2010) toont de effecten van de richting van het licht in paskamers op gemoedstoestanden én zelfevaluatie van de consument aan. De richting van het licht blijkt een sterk effect te hebben op gezichtsschaduw en gepercipieerde ruimtelijkheid, wat bij frontale belichting uitmuntend is. Hoewel sommige respondenten toch licht van bovenaf verkiezen, heeft men in het algemeen een voorkeur voor frontaal licht voor een betere evaluatie van zichzelf in de spiegel en de ruimtelijkheid van paskamers. Bij het ontwerpen van een paskamer overwegen ontwerpers dus best frontaal licht in plaats van licht van bovenaf tenzij men het gebruik van beiden samen kan brengen om tot een universeel accepteerbare paskamerervaring te leiden.

Het licht bepaalt mede de waargenomen ruimtelijkheid van een paskamer terwijl de vloer en de gebruikte kleuren effect hebben op de huiselijkheid van een pasruimte. Zitelementen en kapstokken beïnvloeden dan weer het comfort. Al deze verschillende variabele aspecten vormen samen een geheel dat de complete paskamerbeleving kan beïnvloeden.

Baumstarck, A. and Park, N. (2010), “The effects of dressing room lighting on consumers’ perceptions of self and environment”, Journal of Interior Design, Vol. 35 No. 2, pp. 37-49.