Guidelines

Uit de analyse van alle verzamelde wetenschappelijke onderzoeken, wereldwijd, hebben we de volgende design guidelines en tips & tricks kunnen destilleren.

Let op voor Disneyficatie!

Maak als retailer van de mogelijkheid tot herbestemmen een opportuniteit door een merk- en winkelidentiteit op te zetten die versmelt in het gebouw of site. Probeer je consumenten te verleiden door in te zetten op authenticiteit.  Let wel op voor ‘Disneyficatie’, iets wat gebeurt wanneer je enkel de positieve en sprookjesachtige context van een site en geschiedenis accentueert zonder het DNA van het merk hierop af te stemmen. Men krijgt dan al snel een ‘fake’ gevoel. 

Plevoets & Van Cleempoel, 2016

Authenticiteit is een opportuniteit

Als je als retailer kiest voor een oud handelspand moet je de authenticiteit als een opportuniteit bekijken: kenmerken van de gevel of van de authentieke elementen in het gebouw maar ook de niet-tastbare kenmerken, de sfeer die er hangt en de verhalen die aan het pand verbonden zijn. Op die manier worden er niet enkel producten verkocht, maar wordt er evenzeer een sociale identiteit neergezet. Houd er rekening mee dat het historisch karakter van het pand moet aansluiten bij de waarden, verhaallijn en de stijl van je winkel en/of merk.

Eigen onderzoek; Plevoets & Van Cleempoel, 2016; Ogle, Hyllegard, & Dunbar, 2004; Warnaby, 2009

Beïnvloedbaar beslissen

De consument aanzetten tot actie of het nemen van beslissingen werkt het beste in een open ruimte waar men een overzicht heeft over de omgeving door bv. een verhoogd platform, transparante wanden, overzichtelijk en laag meubilair etc. Om beslissingen te verfijnen of dieper in gesprek te gaan met verkooppersoneel is een intiemere locatie gewenst. Door ruimtes van elkaar af te scheiden, het hanteren van lagere plafonds, gedimd licht en het vormen van versmalllingen creër je locaties die door de consument als relaxerend, gezellig en comfortabel aanvoelen.

Joye, Poels & Willems, 2011

Rond versus hoekig

Organische, golvende en ronde vormen en oppervlakten werken uitnodigend. Gebruik deze in lounge- of ontspanningsruimtes om een gevoel van sereniteit en kalmte op te roepen. Om meer opwinding op te wekken mogen scherpe en hoekige vormen worden gehanteerd, deze activeren onze hersenhelft waaraan emotionele gevoelens en beslissingen worden gekoppeld.

Joye, Poels & Willems, 2011

Patronen uit de natuur

Prints uit de natuur zoals dierenhuiden en plantmotieven worden vanuit ons instinct als zeer aantrekkelijk aanzien. Deze motieven kan je gemakkelijk kunstmatig als patronen toepassen in winkelinterieurs en werken fascinerend bij vloeren, wanden, plafonds, ornamenten op gevels etc. zo lang het met de verhaallijn van de winkel klopt.

Joye, Poels & Willems, 2011