Guidelines

Uit de analyse van alle verzamelde wetenschappelijke onderzoeken, wereldwijd, hebben we de volgende design guidelines en tips & tricks kunnen destilleren.

Pas je etalage aan aan je doelpubliek

De etalage is je uithangbord, moet de nodige stopkracht bevatten en de juiste boodschap voor je doelgroep uitstralen. Het winkelmotief van je doelgroep bepaalt mee de uitstraling van de etalage: consumenten aanspreken die doelgericht winkelen doe je aan de hand van etalages die focussen op het productaanbod waarbij best zo veel mogelijk informatie meegegeven wordt. Consumenten die ontspannend winkelen bereik je via een artistieke setting die een abstracte boodschap kan overbrengen die nieuwsgierigheid en de zin tot ontdekken doen opwekken.

Oh & Petrie, 2012

Herbestemmen in retail is hip!

Zie het hergebruik van een gebouw, wanneer het past binnen je DNA, als een opportuniteit. Bekijk het erfgoed als waardevolle toevoeging aan het winkelconcept, niet alleen op vlak van geschiedenis maar ook als onvervangbaar cultureel, sociaal, ecologisch en economische waarde. Als retailer kan je de mogelijkheid creëren om het ontastbare zoals de verhalen, sfeer en associaties die men met het gebouw linkt te hanteren als een onderscheidende strategie met een unieke beleving. 

Plevoets & Van Cleempoel, 2016

24/7 winkelbeleving

Om consumenten 24/7 winkelbeleving én een uitgebreid productaanbod te kunnen bieden kan je als retailer gebruik maken van interactieve etalages. Zo kan je bijvoorbeeld via projecties in je etalage een digitale context toevoegen aan de producten (‘projection mapping’) of kan je de etalagebeleving verder verruimen via video’s, roterende virtuele producten en QR-codes die het mogelijk maken om online te bestellen.

Zagel, Fick, Grah & Epp, 2016

Product in the picture

Een boeiende manier om met je etalage de aandacht van voorbijgangers te trekken is het creëren van een setting waarbij er gefocust wordt op één product, belicht door accentverlichting en bijgestaan met slechts enkele decoratiestukken. Zo zet je een product op een exclusieve manier in de kijker en kan je je onderscheiden van andere retailers.

Somoon & Sahachaisaeree, 2010

Robots in retail

Ook in retail zijn robots (bv. interactieve paspoppen) steeds meer in trek. Door het toepassen van dit soort technische snufjes in een etalage-omgeving kan je als retailer de aandacht trekken van voorbijgangers en de duur van het bekijken van de etalage verlengen. Echter, ondanks het feit dat dit soort van interactie met de consument als aangenaam en positief bevonden wordt, is het bijna onmogelijk om invloed uit te oefenen op het koopgedrag van de consument en het winkelimago.

Reitberger, Meschtscherjakov, Mirlacher, Scherndl & Tscheligi, 2009

Maak gebruik van etaleren

Etaleren heeft een positief effect op het imago van een winkel. Of het nu gaat om simpele vlaggen of borden om een bepaald merk aan te prijzen of om meer vernieuwende zaken, zoals veranderende schermen of bewegende, met lucht gevulde figuren, winkels hebben hier alleen maar voordeel van. Hoe vernieuwender deze eye-catchers, des te positiever zal het effect op consumenten zijn.

Cornelius, Natter & Faure, 2010

Verlaag je drempel

Bij het binnenkomen is het belangrijk dat de consument zich welkom voelt. Een bijdrage aan zowel de laagdrempeligheid als de toegankelijkheid van je winkel doe je bijvoorbeeld door een opstapje te vervangen door een helling, deuren die automatisch openen, anti slipvloeren te leggen of een brede inkomhal te maken.

Retail Design Lab, 2017

Bekijk alles (letterlijk) vanuit de ooghoek van de consument

Producten die gepresenteerd worden in een etalage moeten zo geplaatst worden in de hoek dat voorbijgangers ze het beste zien (dus niet recht). Ditzelfde principe geldt bijvoorbeeld ook voor signalisatie bevestigd aan de gevel. Hier komt je naam of merk beter in beeld door het op een bord dwars op de gevel te plaatsen dan op bord parallel met de gevel.

Retail Design Lab, 2017

Always right!

Kies ervoor om de inkom van je winkel zo links mogelijk in het gevelbeeld te plaatsen. Consumenten zijn geneigd om naar rechts te gaan bij het betreden van een ruimte en hebben op deze manier dus de winkel meer doorkruist.

Retail Design Lab, 2017