Guidelines

Uit de analyse van alle verzamelde wetenschappelijke onderzoeken, wereldwijd, hebben we de volgende design guidelines en tips & tricks kunnen destilleren.

Verlichting als eyecatcher

Verlichting heeft de kracht om mensen aan te trekken in een winkel. Maak daarom gebruik van extra uitgelichte mooie en verleidelijke displays die als aantrekkingspunten doorheen de winkel ingezet worden.

Quartier, 2011

Lichtkwaliteit

De kwaliteit van de verlichting bepaalt hoe een product en de ruimte eruit kan zien. Verlichting heeft impact op de perceptie van de ruimte en een product op het niveau dat een mooi product/ruimte er slecht kan uitzien door verkeerd gekozen verlichting. Investeer dus voldoende tijd bij de keuze van verlichting en budget voor deze verlichting.

Quartier, 2011

Verlichting als communicatie- & sfeertool

Verlichting heeft invloed op de perceptie van de sfeer van een winkel, de prijsperceptie en het imago. Je kan met verlichting zelfs een zeer specifieke sfeer creëren die bij de consument ook zo gepercipieerd wordt. Het is dus belangrijk om verlichting als communicatiemiddel in te zetten. Zo zorgt de spanning tussen warme accentverlichting en een vlakkere algemene verlichting voor een duurdere prijsperceptie.

Quartier, Vanrie, Van Cleempoel, 2014

Gezellig licht

Koude verlichting zorgt voor meer prikkeling en activatie in een winkel terwijl verlichting aan de warme kant van het lichtspectrum eerder plezier en gezelligheid uitlokt. Ook de afwisseling tussen algemene verlichting en accentverlichting heeft een positieve invloed op gepercipieerde gezelligheid en dynamiek van de winkel.

Park & Farr, 2007; Quartier, 2011

Routing: natuurlijke (intuïtieve) flow

Je kan het beslissingsproces en de neiging tot ongeplande aankopen positief beïnvloeden door de consument het gevoel te geven dat hij zich gemakkelijk en in een soort natuurlijke (intiuitieve) flow door de winkel kan bewegen. Zeker voor mensen die de winkel voor het eerst bezoeken, is het van belang dat ze zich goed kunnen oriënteren en met een zeker gemak verschillende afdelingen, merken en het productaanbod kunnen vinden.

Schwarz, 2004; Inman, Winer, & Ferraro, 2009; Newman, Dennis, Wright, & King, 2010

Retail is detail!

Retail is detail: vertaal je merkwaarden tot in de kleinste details om je verhaal kracht bij te zetten, van A tot Z, zelfs tot in het toilet.

Retail Design Lab, 2017

Breng de natuur naar je winkel

Het integreren van groenelementen, daglicht en natuurlijke materialen, zoals hout in een ruimte waar de klant veel prikkels krijgt, zorgt voor een sterker gevoel van welbehagen en werkt ook stress reducerend. Groenelementen zoals planten kan je bovendien als luchtzuiverend gebruiken.

Retail Design Lab, 2017; Brengman, Willems, & Joye, 2012

Belangrijk: juiste paskamer verlichting

De pasruimte in een winkel is een belangrijk onderdeel van de winkelbeleving, hier wordt de aankoopbeslissing gemaakt. Verlichting is hier een van de belangrijkste aspecten. De juiste verlichting is verlichting komende vanachter of langs de spiegel, die het gelaat van de persoon als het ware oplicht.

Retail Design Lab, 2017

Acclimatisatie in retail

Bij het betreden van een winkel heeft een consument even tijd nodig om te acclimatiseren, dit is het zich aanpassen aan de nieuwe situatie (ander licht, het in zich opnemen van de ruimte, oriënteren, ed.) Vermijd in deze zone het gebruik van belangrijke signalisatie, producten, of zelf winkelmandjes, want deze informatie gaat helaas vaak verloren. 

Retail Design Lab, 2017

Zoektocht door de winkel

De herkenbaarheid van een omgeving draagt bij aan de leesbaarheid van de winkelomgeving welke een grote invloed heeft op de emotionele reacties van de klant. Maak gebruik van een logische opbouw en customer journey in de winkel zodat intuïtief gedrag gestimuleerd wordt. Onthoud daarbij dat als de klant aan het zoeken is, hij niet bezig is met kopen. 

Davies & Ward, 2002