Papers

Overgangszone als strategie

Volgens Underhill (1999) heeft elke winkel een overgangszone waar consumenten hun staptempo vertragen en waar men moet acclimatiseren bij de overgang van buiten naar binnen in de winkel.

Etalage als eyecatcher

Een studie naar de rol van een etalage setting in het aankoopproces, uitgevoerd door Oh & Petrie (2012), wijst op de belangrijke impact op het beïnvloeden van het winkelgedrag van consumenten.

Blauw versus oranje

Babin, Hardesty & Suter voerden in 2003 een onderzoek naar het gebruik van kleur in een winkelinterieur. In deze samenvatting wordt de toepassing van blauw (koele kleur) tegenover oranje (warme kleur) geplaatst waarbij de effecten van verschillende soorten licht hierop tevens verklaard worden.

 

Aantrekkelijke kleuren

Hoewel er al veel onderzoek uitgevoerd werd naar de effecten van kleur, is er maar een klein deel dat uitgevoerd werd in een retail context. Bellizzi, Crowley & Hasty deden in 1983 een studie naar het gebruik van kleur in winkelinterieurs.

Consument-merkrelatie

In 2006 voerden Beverland, Lim, Morrison & Terziovski een onderzoek naar muziek in de winkel en de effecten ervan ten opzichte van de consument-merkrelatie.

Congruentie tussen geur en muziek

Mattila en Wirtz voerden in 2001 een onderzoek naar de combinatie van geur en muziek in een winkelomgeving. Door congruentie tussen beiden prikkels te voorzien kon men enkele opmerkelijke resultaten meten.

Bewegingssnelheid van de consument

In dit onderzoek heeft men aangetoond hoe het tempo van instrumentale achtergrondmuziek in een winkelomgeving de snelheid van hoe dat de consument zich beweegt in de winkel bepaald kan worden.

Enthousiasme door muziek

Garlin & Owen bestudeerden het effect van de herkenbaarheid, het volume en het tempo van de muziek in een winkel, op de consument.

Muziektempo

Dankzij een onderzoek van Eroglu, Machleit & Cheba werden op het vlak van muziektempo enkele opmerkelijke effecten waargenomen op het reactiegedrag, zoals toenadering/vermijding én de omvang het zoekgedrag.

Look & feel

Wanneer consumenten winkelen voor kledij beoordelen ze zowel visueel als tactiel de kledingstukken.  Dit onderzoek toont aan dat tactiele evaluatie (een evaluatie maken op basis van hoe een product aanvoelt) kan worden gebruikt als perifeer signaal in ons beslissingsproces wat suggereert dat tast en hoe iets aanvoelt ons ogenblikkelijk beïnvloedt op onbewust niveau.